درجلسه اخیر کمیته فراهم آوری نسخ خطی کتابخانه ملی

شاهنامه هزاربرگی از دوران تیموری خریداری شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۱۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۶ - ۱۰:۲۰:۹
شاهنامه هزاربرگی از دوران تیموری خریداری شد
شاهنامه‌ای هزار برگی متعلق به دوران تیموری در جلسه اخیر کمیته فراهم آوری نسخ خطی کتابخانه ملی ایران خریداری شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در جلسه اخیر کمیته فراهم آوری نسخ خطی، شاهنامه‌ای نفیس و بی نظیر متعلق به دوران تیموری خریداری شد.

این شاهنامه در قطع رحلی، مشتمل بر هزار برگ است. کتابت آن به دوران تیموری باز می گردد و حاوی یک دوره کامل شاهنامه فردوسی است.

از دیگر امتیازات این نسخه، سلامت کامل و خط خوش نستعلیق کاتب است. دو برگ آغازین آن نیز دارای کتیبه های متناظر با نقوش اسلیمی و گل و برگ ختایی به  زر، ‌سرخ، آبی روشن، سبز و سفیداب بر زمینه لاجورد است.

*اخبار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را در پیام رسان های فضای مجازی به آدرس (inmmedia@)، اینستاگرام به آدرس (nlai_ir) و در پیام رسان ملی ایتا به آدرس(inmmedia@)  دنبال کنید.

پایان خبر/