برنامه جامع اصلاح نظام اداری در کتابخانه ملی ایران تشریح شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۲:۳۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۱۶:۵۳:۴۲
برنامه جامع اصلاح نظام اداری در کتابخانه ملی ایران تشریح شد
معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در کتابخانه ملی ایران به تشریح برنامه هشتم «ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد اداری» پرداخت.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اشرف بروجردی طی دیداری با جمالی قمی- معاون حقوقی، مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور از تلاش و اعمال مدیریت مناسب در کشور و انتقال دانش توسط سازمان اداری و استخدامی کشور قدردانی کرد.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین به همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور با سازمان اسناد و کتابخانه ملی که جنبه هدایتگری دارد اشاره کرد.

در ادامه جمالی قمی به تشریح برنامه هفتم «صیانت از حقوق شهروندان درنظام اداری» و برنامه هشتم «ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد اداری» پرداخت.

همچنین مسعود سلیانی- رئیس امور بازرسی، رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق مردم نکات و راهکارهایی در راستای بهبود برنامه و انتقال دانش و تجربه به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ارائه داد.

در ادامه این نشست هم اندیشی، بابک زنده دل نوبری – مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان و فعالیت های صورت گرفته در راستای برنامه جامع اصلاح نظام اداری به تشریح برنامه های پیش روی این سازمان در این باره پرداخت.

گفتنی است در این نشست هم اندیشی، فتح الله آقا زاده کارشناس هیات عالی نظارت، مدیران ذیربط سازمان اداری و استخدامی کشور، اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت و دبیران هفت کمیته برنامه اصلاح نظام اداری کشور حضور داشتند.

در این نشست به تعاملات مفید و سازنده بین دو دستگاه اجرایی کشور و تشکیل جلسات کمیته ها به صورت منظم و تدوین برنامه ها  نیز تاکید شد.

انتهای مطلب/