در دوشنبه‌های عدالت مطرح شد: تاکید نانسی فریزر بر تغییر گرامر فکر کردن درباره عدالت


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۶ - ۱۷:۱۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۸/۴ - ۱۶:۳۱:۴۷
در دوشنبه‌های عدالت مطرح شد: تاکید نانسی فریزر بر تغییر گرامر فکر کردن درباره عدالت
یک پژوهشگر فلسفه سیاسی با اشاره به محتوای عدالت در نظریه های مختلف،گفت: تاکید نانسی فریزر بر تغییر گرامر فکر کردن و سخن گفتن درباره عدالت است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، پنجمین نشست از سلسله نشست‌های «دوشنبه‌های عدالت» با سخنرانی محمد مهدی مجاهدی-پژوهشگر فلسفه سیاسی و مدرس دانشگاه در اندیشگاه کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

در این نشست مجاهدی گفت: سخن گفتن از عدالت مختص اردوگاه چپ نیست و زمان آن رسیده است تا درباره این پیش فرض تجدید نظر کنیم علی الخصوص که در دهه اخیر و بعد از رکود اقتصادی سال 2008 هوشمندی ها و هوشیاری هایی در حوزه هایی از اندیشه ورزان و فعالان حوزه اجتماعی و اقتصاددانان بزرگ شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: این هوشمندی ها کوچکترین همسایگی با ایدئولوژی چپ ندارند و به ما یادآوری می کند که باید درباره عدالت، فکری شود در غیر این صورت نظام کاپیتالیستی و اقتصاد بازار آزاد به بن بست های فزاینده ای بیش از گذشته دچار خواهد شد.

مجاهدی با اشاره به مفهوم کاپیتالیسم رانتیر که توسط مارتین ولف معرفی شده است عنوان داشت: این مفهوم، اقتصادی را تشریح می کند که در آن افرادی که برخوردارتر و با کسب و کار پررونق تر هستند در نظام های اقتصاد بازار آزاد پیشرو امروز در جهان رانت های هنگفتی از جیب عموم مردم به خزانه های برخورداران و کسب و کارهای پررونق سرازیر می‏کنند.

به گفته مجاهدی، نانسی فریزر فیلسوفی سیاسی با گرایشات ایدئولوژیک چپ و با قرائت خاصی از فمنیزم و صاحب رای و نظریه است و نظریات او در خصوص عدالت اجتماعی در مجموعه ای از مقالات در کتابی با عنوان سنجه های عدالت منتشر شده است.

پژوهشگر فلسفه سیاسی و مدرس دانشگاه تاکید کرد: نظریات فریزر که در ابتدا 2 وجهی بوده اند تبدیل به نظریه 3 وجهی شدند و فریزر بعد سوم نظریه خود را از مجموعه هایی که در باب عدالت بیان شده است متمایز می کند به همین علت تاکید او بر وجه سوم است.

وی با یادآوری ملاقات خود با فریزر در دانشگاه کمبریج خاطرنشان کرد: تاکید فریزر بر تغییر گرامر فکر کردن و سخن گفتن درباره عدالت است تغییری نه فقط در درون و در سیاق و چارچوب گذشته مناسبات مفهومی درباره نظریه عدالت.

مجاهدی اضافه کرد: ساده ترین بیان فریزر درباره عدالت مشارکت همترازان است و نظریه های عدالت و چرخه های متداول ثروت و قدرت در جهان بایستی مشخص کنند هریک چه گروهی از افراد را متاثر می کنند.

پژوهشگر فلسفه سیاسی و مدرس دانشگاه یادآور شد: در اینجا بحث فرصت های برابر، دسترسی برابر به منابع،احترام یا امکان مشارکت برابر به عنوان محتوای عدالت در نظریه های مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.

در پایان وی تصریح کرد: تئوری های عدالت اجتماعی پیشتر در ادبیات شناخته می شد و از نظرفریزر دو خانواده بزرگ را شامل می شد اما امروزه در آستانه ورود به پارادایمی هستیم که درآن نظریات عدالت اجتماعی مطرح نیست و نظریات عدالت دموکراتیک نام می گیرند.

پیش از این چهار نشست با موضوع‌های «مفهوم و چرایی عدالت» ، «به سوی یک نظریه رالزی درباره توسعه پایدار» ، «بررسی تطبیقی نظریه عدالت رالز با نظریه عدالت مطلوب گرا»  و «عدالت از دریچه حقوق اقتصادی» به ترتیب با سخنرانی سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، حسین هوشمند، سیروس امیدوار و سیداحسان خاندوزی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شده است.

انتهای مطلب/