نشست دوم دوشنبه های عدالت برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۶:۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۶:۱۴:۵۰
نشست دوم دوشنبه های عدالت برگزار می شود
نشست دوم دوشنبه های عدالت با موضوع «به سوی یک نظریه رالزی درباره توسعه پایدار» در کتابخانه ملی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نشست دوم دوشنبه های عدالت با سخنرانی حسین هوشمند با موضوع «به سوی یک نظریه رالزی درباره توسعه پایدار» در اندیشگاه کتابخانه ملی برگزار می شود.

حسین هوشمند در دانشگاههای تهران، کنکورد، مگ گیل در رشته دین و فلسفه اخلاق تطبیقی تحصیل و رساله دکتری وی در تبیین و دفاع از نظریه جان رالز در باب عدالت جهانی و حقوق بشر به رشته تحریر درآمده است.

فلسفه سیاسی معاصر، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق از علائق پژوهشی اوست و مقالاتی در زمینه مذکور تالیف کرده است.

نشست دوم دوشنبه های عدالت در روز دوشنبه 17 تیر در ساعت 15 الی 17 در اندیشگاه سازمان برگزار می شود.

انتهای خبر/