کارگاه سه ‌روزه واکاوی نیهیلیسم در غرب برگزار شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۰:۱۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۳/۲۲ - ۱۰:۱۹:۲۵
کارگاه سه ‌روزه واکاوی نیهیلیسم در غرب برگزار شد
کارگاه واکاوی نیهیلیسم غرب از 19 تا 21 خردادماه در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در این کارگاه «اسدالله رحمان‌زاده» استاد فلسفه دانشگاه کانتراکاستای آمریکا به تحلیل فلسفه غرب پرداخت.

وی در سخنرانی خود به بررسی چگونگی جریان مسلط فلسفه سکولار به پوچ‌گرایی (نیهلیسم) پرداخت و در سه عرصه مفهوم حقیقت، جنبش ضد اسنشیالیسم یا ضد جوهرگرایی و مسئله اخلاق این موضوع را بررسی کرد.

در روز نخست، مفهوم نیهیلیسم ارزیابی شد. برای این بحث: مقاله‌های «نیهیلیسم فعال و چشم انداز صلح» و «تأملی فلسفی بر زندگیم در غرب» نوشته اسد الله رحمان‌زاده پیشنهاد شد. سپس، سه نظریه حقیقت (انطباقی، انسجامی، پراگماتیک) را مورد بررسی قرار گرفت.

در روز دوم، جنبش ضد جوهرگرایی و طبیعت گرایی در فلسفه غرب مورد بحث قرار گرفت. از این نقطه نظر مختصرأ بحث های هایدگر، ویتگنشتاین، فوکو، و چامسکی مطرح شدند و به بحث طبیعت گرایی دنیل دنت، تامس نیگل، و استیون پینکر اشاره شد.

روز سوم اخلاق فضیلت ارسطو، اخلاق وظیفه گرایی کانت، اخلاق فایده گرایی میل، اخلاق مراقبت فمینیستی نادینگ، و تئوری اخلاقی مور و ویتگنشتاین مورد بحث قرار گرفتند.

رحمان‌زاده در این کارگاه سه مقاله خود با عناوین «تاملی بریقین، حقیقت و ایمان»، «واکاوی نیهلیسم غرب» و «لبه تیغ: در جستجو بالاترین امکان بودن» را نیز به طرح و بررسی گذاشت.

انتهای خبر