کارگاه واکاوی نیهلیسم غرب در کتابخانه ملی ایران برگزار می شود


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۲:۳۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۳/۱۸ - ۱۴:۵:۴۹
کارگاه واکاوی نیهلیسم غرب در کتابخانه ملی ایران برگزار می شود
کارگاه سه روزه واکاوی نیهیلسم غرب با تدریس اسدالله رحمان زاده استاد کالج کانتر اکاستا در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کارگاه سه روزه واکاوی نیهلیسمغرب با تدریس اسدالله رحمان زاده استاد کالج کانتر اکاستا در آمریکا و به همت اندیشگاه این سازمان برگزار می شود.

این کارگاه سه روزه از یکشنبه ۱۹ تا ۲۱ خردادماه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در میدان ونک، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سالن اندیشگاه برپا خواهد شد.

در پوستر این نشست رحمان زاده در مورد تجربه تحصیل و تدریس فلسفه غرب می نویسد: من اسدالله رحمان زاده هستم و در کالج کانتر اکاستا در آمریکا فلسفه تدریس می کنم. در ۲۵ سال اخیر در آمریکا زیسته و فلسفه خوانده و چون ماهی در فلسفه غرب شنا کرده ام. غریب است که احساس خفگی کردم، پس از آن بیرون آمدم… داستان واکاوی نیهلیسمغرب، روایت بیرون آمدن من از آن دریا و بازگشت به مبدأیی است که ما را به خود می خواند.

انتهای خبر/