در اولويت گذاشتن بررسی و اصلاح اطلاعات اسناد وزارت دارائی، در اداره‌كل تنظيم و پردازش

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۱:۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۱:۸:۱۸
در اولويت گذاشتن بررسی و اصلاح اطلاعات اسناد وزارت دارائی، در اداره‌كل تنظيم و پردازش

 

انتقال اسناد وزارت دارائی از مخازن به اداره‌ی ورود اطلاعات و بانك‌های اطلاعاتی، آغاز شد.

انتقال این اسناد برای ایجاد باركد، با فعالیت‌هائی چون رفع نقایص در مخازن، شناسائی و اصلاح اشكالات و تصحیح منشأ اسناد وزارت دارائی به وزارت امور اقتصادی و دارائی بر اساس شیوه‌نامه‌ی تعیین منشأ اسناد، به طور همزمان در دست انجام است.

برای انجام این فعالیت‌ها، تا كنون در حدود 800 پرونده به اداره‌ی ورود اطلاعات ارجاع شده كه از آن میان 500 پرونده بررسی، بازبینی و ورود اطلاعات شده است. همچنین، 67 مورد توصیفگرهای مستند نشده، بویژه در بحث رجال و تنالگان، برای واحد مستندسازی ارسال شده است .

مجموعه‌اشكالات شناسائی شده در بحث ساماندهی اسناد وزارت امور اقتصادی و دارائی، رقم     12000پرونده را نشان می‌دهد كه در اولویت كاری اداره‌ی ورود اطلاعات و بانك‌های اطلاعاتی اداره‌كل تنظیم و پردازش اسناد قرار گرفته است.