گروه ارتباطات آرشيوی و پايان تدوين و آماده‌سازی روزشمار خرداد و تير

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۰:۵۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۰:۵۴:۵۳
گروه ارتباطات آرشيوی و پايان تدوين و آماده‌سازی روزشمار خرداد و تير

روزشمار خرداد با معرفی بیش از شصت برگ سند، تدوین و آماده‌ی بارگذاری در وبگاه سازمان شد.  

در این روزشمار، 7 عنوان سند در 62 برگ معرفی شده است كه موضوع برخی از آن‌ها، عبارت است از:

-        فهرست اسامی مستخدمان اروپائی در ادارات مركز و مدارس عالی.

-    بخشنامه‌ی وزات فرهنگ، مبنی بر لزوم گزارش به‌موقع عدم حضور كارمندان ادارات تابعه به اداره‌كل كارگزینی، برای اتخاذ تصمیم لازم.

-        دعوت از ایران برای شركت در چهل و پنجمین اجلاسیه‌ی كنگره‌ی بین­المللی اسپرانتو در بروكسل.

-        قانون خدمت نظام وظیفه.

 

در روزشمار تیر نیز، 6 عنوان سند در 18 برگ معرفی شده است كه موضوع پاره‌ای از آن‌ها، عبارت است از:

-    نامهی وزارت فرهنگ به ادارهی امور دانشجویان اعزامی، در بارهی ارسال پاسخ وزارتخانهها و مؤسسات مختلف، در مورد احتیاجات كشور به رشتههای گوناگون تحصیلی.

-    ارسال بخشنامهی «دستورالعمل بهداشت محیط برای شهرستانها» به استان شیراز، و دستور ابلاغ آن به شهرداریهای تابعه و نظارت بر اجرای آن.

-        نامه به مدیرعامل مسكن، در بارهی عبور كانال آب به سوی پارك ساعی.

-    ارسال «لایحهی قانون گسترش بهداشت همگانی در سراسر كشور» به كمیتهی امور اجتماعی، و درخواست اظهار نظر در بارهی آن.