نمايشگاه مجازی عكس‌هائی از لياخوف، فرماندار نظامی تهران و عامل توپ بستن به مجلس، در وبگاه مؤسسه‌ی مطالعات تاريخ معاصر ايران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۰:۳۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۵ - ۱۰:۴۴:۲۸
نمايشگاه مجازی عكس‌هائی از لياخوف، فرماندار نظامی تهران و عامل توپ بستن به مجلس، در وبگاه مؤسسه‌ی مطالعات تاريخ معاصر ايران

 

دوم تیر ماه، مصادف با سالروز واقعه‌ی تاریخی به توپ بستن مجلس در سال 1287ش./22م جمادی‌اول 1326ق. است. نامی كه همزمان با یادآوری این رخداد به ذهن می‌آید، نام لیاخوف، فرماندار نظامی تهران در زمان وقوع حادثه است.

پالكونیك (سرهنگ) لیاخوف، افسر ارتش روسیه، از طرف دربار تزار به ایران اعزام گردید و در زمان سلطنت محمدعلی‌شاه، فرماندهی بریگاد مركزی قوای قزاق را عهده‌دار شد. وی، در مقابل هیچ‌یك از مقامات وقت ایران برای خود مسئولیتی قائل نبود و مستقیماً از پترزبورگ كسب تكلیف می‌كرد.

لیاخوف، در 22م جمادی‌ اول سال 1326ق. به دست محمدعلی‌شاه به سمت فرماندار نظامی تهران گمارده شد و در 23م جمادی‌‌اول به دستور شاه و توصیه‌ی «سرگی شابشال» روسی- كه در خدمت محمدعلی‌شاه بود– و نیز به اشاره‌ی «گارتویك»، وزیرمختار روسیه در ایران، مجلس شورای ملی را به توپ بست و برای این كار ناشایست مورد تقدیر محمدعلی‌شاه، حاكم مستبد قاجار، قرار گرفت.

 وی، تا روز اول رجب سال 1327ق. در خدمت محمدعلی‌شاه بود. پس از فتح تهران به دست مجاهدان، تسلیم اردوی مشروطه‌خواهان گردید و به دستور علیقلی‌خان سردار اسعد و محمدولی‌خان سپهسالار تنكابنی، فاتحان مشروطه‌خواه تهران، تحت حفاظت یوسف‌خان امیرمجاهد قرار گرفت تا مورد حمله‌ی مشروطه‌خواهان واقع نشود.

او، در سوم رجب سال 1327ق. استعفای خود را تسلیم سپهسالار، وزیر جنگ كرد و به پترزبورگ رفت. در سال 1917م./1326ق. پس از وقوع انقلاب روسیه، به ژنرال «نیكین» پیوست و چون تزار سقوط كرد، به «باتوم» گریخت و در آن‌جا به دست سه تن گرجی كشته شد.

مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران، در وبگاه خود اقدام به نمایش سیزده عكس از لیاخوف و نیز ساختمان مجلس قبل و بعد از واقعه‌ی به توپ بسته‌شدن، كرده است كه دیدن آن‌ها را به دوستداران اسناد دیداری