فهرست نویسی و ورود اطلاعات مجموعه آلبوم‌های تمبر انتقالی از وزارت امور اقتصادی و دارایی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۹:۱۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۲/۱ - ۹:۱۷:۵۳
فهرست نویسی و ورود اطلاعات مجموعه آلبوم‌های تمبر انتقالی از وزارت امور اقتصادی و دارایی

مجموعه بسیار نفیس  و منحصر به فرد، تمبرهای انتقالی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اداره پردازش اسناد دیداری و شنیداری اداره کل تنظیم و توصیف اسناد، فهرست‌نویسی و ورود اطلاعات شد.


10 آلبوم شامل 2100 قطعه تمبر، که نمونه 301507 قطعه تمبر انتقالی است، در قالب 255 عنوان، فهرست نویسی شده است. این مجموعه تمبرهای ایران، اعم از پستی جاری زمینی، هوایی، تمبرهای یادگاری، خیریه، امانات پستی، دولتی و مالیاتی، متفرقه، تمبرهای نمونه و چاپ شده منتشر نشده، از دوران مشروطه تا سال 1370ش. را در بر می‌گیرد.