سفیر دائم ایران در یونسکو: ایران باید در ایجاد اسناد بین المللی سهم داشته باشد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۵ - ۱۷:۵۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۵:۴۷:۱
سفیر دائم ایران در یونسکو: ایران باید در ایجاد اسناد بین المللی سهم داشته باشد
سفیر و نماینده دایم ایران در یونسکو با بیان اینکه تا کنون عمدتا مجری اسناد بین المللی بوده ایم ، تصریح کرد: ایران باید در ایجاد اسناد بین المللی سهم داشته باشد.

احمد جلالی، در نشستی که با حضور اشرف بروجردی، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و رییس کمیته ملی حافظه جهانی، حجت الله ایوبی، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو و اعضای کمیته در تالار جلسات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، اظهار کرد: ما باید با استفاده از ظرفیت علمی و کارشناسی اعضای اندیشمند کمیته ملی حافظه جهانی برای تدوین پیشنهاد های کاربردی در بخش مرتبط یونسکو استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: اینکه پس از چند دهه ما توانسته ایم عضو شورای اجرایی یونسکو فرصت مغتنمی است ک باید از آن برای حضور در تشکیل و تدوین اسناد اجرایی یونسکو بهره ببریم.

جلالی ادامه داد: کار کارشناسی در کمیته ملی حافظه جهانی بر روی همه بندهای ارایه شده توسط یونسکو و متقابلا تدوین پیشنهادات کمیته برای ایجاد اسناد اجرایی یونسکو که توسط نماینده و سفیر دایم ایران در مقر این سازمان به آن ها ارایه خواهد شد، نشان دهنده پشتوانه غنی اندیشه ی ما برای حضور فعال در اسناد اجرایی یونسکو است.

وی یادآور شد بدین ترتیب ما باید بیش از گذشته به جای فکر کردن به فرآورده، به فرآیند فکر کنیم.

جلالی عنوان کرد: با طی شدن روند صحیح تولید فرآورده و حضور فعال و دلالت درست ما در تصویب اسناد و دستور العمل های یونسکو این سنت بدبینانه و سوء تفاهم ما که در گذشته فکر می کردیم دستگاه های بین المللی بدون اذن برای ما نسخه می پیچند تا در امور ما دخالت کنند، نیز مرتفع می شود.

او تاکید کرد: با تدابیر و تعامل بیشتر و موثرتر بین کمیته ملی حافظه جهانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کمیسیون ملی یونسکو ما خواهیم توانست در اصلاح آیین نامه ها و اسناد مهم یونسکو نقش جدی تری بازی کنیم.

اشرف بروجردی: کمیته ملی حافظه جهانی باید از ظرفیت طرح پیشنهاداتش در عرصه بین الملل به طور مطلوب استفاده کند

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز در این نشست تاکید کرد: تعامل بین کمیته ملی حافظه جهانی با کمیسیون ملی یونسکو باید تقویت شود.

وی افزود: ما باید بتوانیم درباره شیوه نامه جدید پیشنهادی کمیته اجرایی یونسکو به طور روشن اظهار نظر کنیم و موارد پیشنهادی و اصلاحی خود را عنوان کنیم.

بروجردی تاکید کرد: کمیته ملی حافظه جهانی باید از ظرفیت طرح پیشنهاداتش در عرصه بین الملل به طور مطلوب استفاده کند.

وی یادآورد شد که حضور حجت الله ایوبی در کمیسیون ملی یونسکو فرصت مناسبی را برای تعامل و همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران فراهم کرده است.

حجت الله ایوبی: باید از ظرفیت معاون رییس جمهوری و بزرگان علمی کمیته ملی حافظه جهانی بهره بیشتری برد

دبیر کمیسیون ملی یونسکو نیز اظهار کرد: جلالی به عنوان سفیر ما در یونسکو صاحب اعتبار، تجربه و دانشی است که در پیشبرد امور بسیار موثر است اما ما در کمیسیون ملی یونسکو و عزیزانمان در کمیته ملی حافظه جهانی در تهیه بسته های پیشنهادی و خوراک فکری برای ایشان در خط مقدم، نباید غافل باشیم.

وی تاکید کرد: باید از ظرفیت معاون رییس جمهوری و بزرگان علمی کمیته حافظه جهانی بهره بیشتری برد ؛ زیرا تجمیع چهره های علمی در این کتابخانه می تواند کمک فکری شایانی برای ما باشد.

ایوبی ادامه داد: این کمیته می تواند در جمع بندی برای پیشنهادات با نیروی کارشناسی خود یاری گر ما باشد.

***

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد که به‌طور خلاصه یونسکو (UNESCO) نامیده می‌شود، یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۴۵ تشکیل شد. هدف این سازمان کمک به صلح و امنیت در جهان از راه همکاری بین‌المللی در زمینه‌های آموزشی و علمی و فرهنگی و تربیتی به منظور افزایش احترام به عدالت و قانون‌مداری و حقوق بشر، بر پایه منشور سازمان ملل متحد است.

۱۹۵ کشور عضو یونسکو هستند. مقر آن در پاریس پایتخت فرانسه است و دفترهایی در کشورهای مختلف دارد.

کمیسیون ملی یونسکو در ایران پس از پذیرش عضویت ایران در یونسکو، با تصویب مجلس شورای ملی وقت، در سال ۱۳۲۷ تشکیل شد. این اساسنامه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و اساسنامه اصلاحی در هفده ماده و چهار تبصره پس از تأیید شورای عالی کمیسیون، از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی به هیئت دولت تقدیم شد و در بیست و نهم شهریور ۱۳۶۶ به تصویب رسید.

کمیته ملی حافظه جهانی کمیسیون ملی یونسکو به منظور شناسایی، حفاظت، کمک به دسترسی جهانی و افزایش آگاهی عمومی از میراث مستند ایران در سال 1384 شکل گرفت.

این کمیته با شرکت نمایندگانی از سازمان‌های مختلف در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود و هم اکنون ریاست آن بر عهده اشرف بروجردی است.