سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اسناد خانه سینما را دیجیتالیزه می کند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۵ - ۱۴:۳۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ - ۱۵:۴۷:۲۳
سازمان اسناد و کتابخانه ملی، اسناد خانه سینما را دیجیتالیزه می کند
مدیرکل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دیدار با مدیرعامل خانه سینما برروی مقدمات دیجیتالی کردن اسناد خانه سینما تفاهم کردند.

حامد ایرانشاهی، مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی با منوچهر شاهسواری، مدیر عامل خانه سینمای ایران دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار ایرانشاهی، در مورد دیجیتال سازی اسناد دیداری و شنیداری موجود در مخازن آرشیوی با همکاری مجموعه خانه سینما و سازمان سینمایی بحث و تبادل نظر کرد.

وی همچنین از تمایل آرشیو ملی ایران برای تعمیق هر چه بیشتر روابط با هنرمندان و اصحاب هنر و فرهنگ سخن به میان آورد و خواهان حضور هنرمندان  مطرح کشور در این مجموعه شد. 
مدیر کل خدمات آرشیوی حضور سینماگران را در آرشیو ملی موجب شناساندن بیشتر این مجموعه در اذهان عمومی دانست و به فرهنگ سازی در این خصوص اشاره کرد.
شاهسواری مدیر عامل خانه سینمای ایران نیز ضمن استقبال از مطالب عنوان شده از امکان این مجموعه جهت تشکیل کمپین تبلیغاتی معرفی آرشیو ملی ایران با حضور چهره های مطرح فرهنگی خبر داد.
او ابراز آمادگی کرد که به زودی اسناد و مکاتبات خانه سینما و همچنین اسناد دیداری و شنیداری موجود در این مجموعه را به آرشیو ملی ایران منتقل نماید.
در انتها مقرر شد ضمن بازدید مدیران این مجموعه از سازمان اسناد و کتابخانه ملی  دو طرف با انعقاد تفاهم نامه ای شرایط را برای همکاری هر چه بیشتر محیا کنند.