همایش «ایران و پایان جنگ جهانی اول»


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۰ - ۱۰:۴۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۱۰ - ۱۰:۵۵:۲۹
همایش «ایران و پایان جنگ جهانی اول»
همایش «ایران و پایان جنگ جهانی اول» برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همایش «ایران و پایان جنگ جهانی اول»، ازسوی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قاجار و انجمن ایرانی تاریخ،  یکشنبه 11 آذر از ساعت 9 تا 18 در ساختمان آرشیو ملی ایران به نشانی بزرگراه حقانی(شرق به غرب)، نبش خیابان کوشا، روبروی ورزشگاه شهید کشوری، ساختمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار می‌شود.