بازدید رئیس کمیته دائمی یونی مارک از معاونت‌های کتابخانه ملی و اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۳۰ - ۲۰:۳۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۸/۳۰ - ۲۰:۵۲:۲۰
بازدید رئیس کمیته دائمی یونی مارک از معاونت‌های کتابخانه ملی و اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
رئیس کمیته دائمی یونی مارک از معاونت‌های کتابخانه ملی و اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دوشنبه 28 آبان خانم گوردانا مازیک و هیأت همراه  با غلامرضا امیرخانی، معاون کتابخانه ملی دیدار کردند و پس از آن از ادارات کل اطلاع رسانی و پردازش و سازماندهی بازدید کردند. در این بازدید رئیس کمیته  دائمی یونی مارک  و هیأت همراه با نرم افزار رسا و استفاده از آن در سازماندهی منابع کتابی، فهرستنویسی پیش از انتشار و شاپا و فرایند اطلاع رسانی مانند امانت  و موجودی منابع کتابخانه ملی از نزدیک آشنا شدند و از میزان پیشرفت کتابخانه ملی در تولیدات علمی حوزه کتابداری  مانند سرعنوان موضوعی فارسی ( دوزبانه) و  فهرستنویسی دقیق منابع در  نرم افزار رسا ابراز شگفتی کردند.

همچنین در برنامه ای جداگانه، صبح سه شنبه 29 آبان، گوردانا مازیک (رئیس کمیته دائمی یونی مارک) و آلیس بونجاک(عضو بخش دانش اطلاعات و فناوری ارتباطات دانشگاه ماریبور و رئیس موسسه دانش اطلاعات اسلونی) ضمن حضور در ساختمان آرشیو ملی ایران در خصوص رویکردهای جدید یونی مارک در رابطه با آرشیوهای جهان، نحوه  کارکرد مارک جهانی، کاستی های دسترسی به نظام یکپارچه تا رسیدن به سطح ایده‌آل و قرابت کاری موجود بین آرشیوها و کتابخانه های موجود در سطح جهان با مدیران آرشیو ملی ازجمله حامد ایرانشاهی، مدیرکل خدمات آرشیوی به بحث و تبادل و نظر پرداختند و پس از آن از بخش های آرشیو ملی ایران بازدید کردند.