حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۶ - ۱۲:۵۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۸/۲۹ - ۱۶:۳۱:۲۷
حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران حضور یافت و ضمن بازدید از بخش‌های آن با رئیس سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نیره سادات پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، ظهر شنبه 26 آبان، با حضور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از بخش‌های آن بازدید و با رئیس سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

اشرف بروجردی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در این دیدار گفت: برخی اسناد که در اختیار نهاد ها و ارگان های مختلف قرار دارند، در شرایط خوبی نگهداری نمی شوند.

او تاکید کرد: با توجه به این موضوع و اهمیت نگهداری اسناد بهترین مکان برای نگهداری از اسناد و مکتوبات سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.

در ادامه این دیدار نیره سادات پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: نگهداری از اسناد و مکتوبات بزرگترین خدمت است.

او افزود: نسل های جوان تر با کمبود اطلاعات روبرو هستند و این موضوع به این دلیل است که اطلاعات کمی از تاریخ دارند و این اطلاعات در اختیار آن ها به خوبی قرار نگرفته است. به همین دلیل است که مجموعه سازمان اسناد و کتابخانه ملی بزرگترین وظیفه و خدمت را به جامعه ارایه می دهد.

گفتنی است در پایان این نشست نیز اشرف بروجردی نشان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را به رییس سازمان ملی استاندارد اهدا کرد.

همچنین پس از این دیدار پیروز بخت از بخش های مختلف ساختمان کتابخانه ملی بازدید کرد.