حضور رئیس و اعضای فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۲۳ - ۱۶:۲۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۸/۲۶ - ۱۲:۱۸:۲۵
حضور رئیس و اعضای فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
رئیس و اعضای فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، رئیس و اعضای فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی، ظهر چهارشنبه 23 آبان، با حضور در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از بخش‌های آن بازدید و با رئیس سازمان دیدار کردند.

در این دیدار که «سیدفرید موسوی»، رئیس و «سکینه الماسی» و «شهروز برزگر»، اعضای فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، «اشرف بروجردی»، بر اهمیت دیجیتال سازی اسناد تاکید کرد اما کمبود منابع اعلام و اطفای حریق را نیز بیان داشت.