برگزاری نشست «غیبت زنان شاعر در تذکره­ های فارسی با نگاهی به ترانه­ های زنان زاگرس»


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۷ - ۱۴:۲۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۸/۷ - ۱۴:۳۷:۹
برگزاری نشست «غیبت زنان شاعر در تذکره­ های فارسی با نگاهی به ترانه­ های زنان زاگرس»
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، عصر چهارشنبه سوم آبان، نشست «غیبت زنان شاعر در تذکره های فارسی با نگاهی به ترانه­ های زنان زاگرس» با حضور ساسان والی­ زاده در سالن پرهام آرشیو ملی ایران برگزار شد.

او در ابتدا از اهمیت نقش تذکره­ ها به عنوان گونه­ای ادبی، جهت کمک به جریان­ شناسی شعر شاعران هر عصر و به عنوان دریچه ­ای از تاریخ  ادبی کشور یاد کرد که قدمت آن به قرن 5 و6 هجری بر می ­گردد. سپس به توجه کم تذکره ­های فارسی به زنان شاعر اشاره کرد و جواهر­العجایب را اولین تذکره فارسی دانست که به معرفی21 زن شاعر پرداخته است. وی همچنین کتاب خیرات ­الحسان اثر اعتماد­السلطنه را مهمترین اثر در زمینه معرفی زنان شاعر دانستند که 912 شاعر زن را معرف می­کند. والی­ زاده با بیان این­که با بررسی های انجام شده در تذکره ­ها، 8000 شاعر مرد و 400 شاعر زن یعنی تنها 5 درصد به معرفی زنان شاعر می ­پردازد، افزود که عدم اشاره به اسامی زنان، محدودیت­ های عرفی و اقلیمی، عدم توجه به زنان عادی در مقایسه با زنان درباری و توجه کم به گویش ­های دیگر فارسی در قیاس با زبان فارسی معیار از دلایل غیبت زنان در تذکره ­های فارسی دانست.