دیدار کارشناسان آرشیو ملی تانزانیا با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۵ - ۱۵:۴۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۸/۹ - ۱۳:۵۸:۲۰
دیدار کارشناسان آرشیو ملی تانزانیا با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
کارشناسان آرشیو ملی تانزانیا با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دیدار کردند.

کارشناسان آرشیو ملی تانزانیا که برای دوره پنج روزه آموزشی تئوری و عملی «حفاظت و مرمت آثار كاغذی» به ایران سفر کرده بودند، عصر چهارشنبه دوم آبان با رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران دیدار کردند. «اشرف بروجردی» در این دیدار گفت: مسئولیت و رسالتی برعهده همه ماست تا با تعامل و گفت و گو به فهم مشترکی از جهان هستی برسیم.

او خاطرنشان ساخت: کتابخانه ملی، میراث معنوی گرانسنگی از سند و کتاب دارد که همه آنها، ابزاری برای رسیدن به فهم مشترک است. دوستان تانزانیایی وقتی به کشورشان برمی گردند، رسالت سنگینی بردوش دارند تا هر آنچه در این دوره آموخته اند را به همکاران دیگر خود بیاموزند. در این میان، تانزانیا، با توجه به پیشینه ای تاریخی که دارد و به ویژه اسناد سلطه انگلیس و اعلام استقلال مردم این کشور، باید از اسناد خود محافظت کنند تا برای آیندگان به یادگار بماند. ما نیز در  این باره، آماده تعامل هستیم.

هیات اعزامی از تانزانیا نیز با اعلام رضایت از کیفیت آموزش ها، خواستار تداوم این دوره ها و همچنین، کمک های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به لحاظ ابزار و ادوات شدند.