حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دویستمین نشست شورای بررسی متون علوم انسانی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۸/۴ - ۱۶:۱۶:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۸/۴ - ۱۶:۲۱:۲۸
حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دویستمین نشست شورای بررسی متون علوم انسانی
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دویستمین نشست شورای بررسی متون علوم انسانی حضور یافت.
 به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دویستمین نشست شورای بررسی متون علوم انسانی، صبح پنجشنبه سوم آبان، با حضور «منصور غلامی»، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، «اشرف بروجردی»، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، «حسینعلی قبادی»، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و «جان‌الله کریمی مطهر»، دبیر شورای بررسی متون علوم انسانی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.