بازدید مدیرکل امور استان‌ها و رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان از مدیریت بوشهر


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۱۷ - ۱۱:۳۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۷ - ۱۱:۴۷:۳۵
بازدید مدیرکل امور استان‌ها و رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان از مدیریت بوشهر
مدیرکل امور استان‌ها و رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از مرکز اسناد و کتابخانه ملی بوشهر بازدید کردند.

بازدید مدیرکل امور استان‌ها و رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان از مدیریت بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران،  سه‌شنبه 10 مهر، سیدعلیرضا آقاعمو؛ مدیرکل امورحقوقی و استان‌ها و محمد آقامحمدی رئیس اداره بازرسی و نظارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به منظور بررسی وضعیت و مشکلات مدیریت بوشهر به این استان سفر کردند. در ابتدا، پس از نشستی کوتاه با غلامحسين نظامي؛ مدير مركز اسناد و كتابخانه ملي بوشهر  برای بازدید از مخازن اسناد پیش آرشیوی واقع در موزه نیروی دریایی، عازم منطقه سبزآباد بوشهر شدند و ضمن آن نحوه انجام ورود اسناد و گردش کار توسط مدیر بوشهر توضیح داده شد . در ادامه  از زمین واگذارشده به مدیریت بازدید به عمل آمد.

  آشنایی با واحدهای مختلف مدیریت و اقدامات و امکانات آن ها بخش دیگری از برنامه سفر بود. در ادامه نشست و گفت‌وگو با مدیر و کارکنان مدیریت  بوشهر صورت گرفت که وضعیت موجود، حیطه کاری و نحوه انجام وظایف محولۀ هر یک از کارکنان، فرصت‌های پیش‌رو و مشکلات موجود بازگو شد و دربارۀ راه‌کارها و پیشنهادات مختلف بحث و تبادل نظر به عمل آمد.