فراخوان تکمیل، تجدید نظر و روزآمدسازی مقالات دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (داکا)


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۷/۲ - ۱۰:۴۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۲ - ۱۰:۵۱:۴۹
فراخوان تکمیل، تجدید نظر و روزآمدسازی مقالات دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (داکا)
فراخوان تکمیل، تجدید نظر و روزآمدسازی مقالات دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (داکا) منتشر شد.

از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌شود، پیشنهادهای خود را برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی مقالات جلد یکم و دوم دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی به دفتر داکا ارسال فرمایند.

بدیهی است دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع رسانی (داکا) از پیشنهادهای نویسندگان و مترجمان اصلی این مقالات به طور خاص استقبال می‌کند. طبعا افزوده‌ها و تغییرات به نام شما به مقاله افزوده، گواهی صادر می‌شود و حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.

خواهشمند است پیشنهادهای خود را تا پایان مهرماه ۱۳۹۷ به دفتر داکا به نشانی:

dakanli1374@gmail.com

 ارسال کنید یا با شماره‌  ۰۲۱۸۱۶۲۳۱۸۷ تماس بگیرید و آمادگی خود را اعلام فرمایید.

 شما می‌توانید با مراجعه به سایت دایره‌المعارف به نشانی زیر متن کامل مقالات داکا را ببینید و نام نویسندگان و مترجمان آنها را جستجو و از میان آنها انتخاب کنید:

http://portal.nlai.ir/daka/default.aspx