حضور نماینده کتابخانه ملی ایران در جلسات «گروه بررسی مدل‌های مفهومی کتابشناختی» در ایفلا


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - ۱۶:۴۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۶/۱۲ - ۱۶:۵۴:۱۹
حضور نماینده کتابخانه ملی ایران در جلسات «گروه بررسی مدل‌های مفهومی کتابشناختی» در ایفلا
«گروه بررسی مدل های مفهومی کتابشناختی» (BCM Review Group) دو جلسه کاری در ایفلا ۲۰۱۸ به مدت پنج ساعت برگزار کرد.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در این جلسات، پت ریوا Pat Riva به صورت مبسوط به مدل LRMOO و نیز  ‌جدول انطباق آن با LRM(er) پرداخت. همچنین نمایندگان سایر گروه‌ها در «گروه بررسی مدل های مفهومی کتابشناختی» از جمله گروه بررسی Pressoo، شبکهISSN ، گروه بررسی ISBD (روزآمدی آن و انطباق آن با LRM) و نیز نماینده کمیته RDA گزارش خود را ارائه کردند.

با توجه به تغییر نام «مدل های خانواده FRBR» به «مدل های مفهومی کتابشناختی ایفلا» ویرایش برخی مدارک از جمله سند برنامه عملیاتی  در دستور کار قرار دارد. همچنین «کارگروه ویرایش وب‌سایت این گروه» در خصوص روش شناسی انجام کار بحث های مفصلی انجام دادند. سعیده اکبری داریان؛ عضو هیئت علمی کتابخانه ملی ایران و عضو کارگروه مذکور در جلسه  تاکید کرد که  مدیریت و  روش شناسی  این پروژه به گونه ای باشد که  از بروز  پیوندهای کور  جلوگیری کند. پیش از این در وب سایت ایفلا  پیوندهای کور دیده شده است.