جزوه


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۸ - ۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۸ - ۹:۳۳:۳۷
جزوه

جزوه حاضر مربوط به وزارت بهداری وقت برای بهداشت همگانی است درخصوص بیماری سل که آموزشهای لازم  در خصوص پیشگیری و مبارزه با آن را توضیح میدهد.