تمبر


تاریخ انتشار: ۷۷۷/۱/-۳۲۰ - ۹:۳۵:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۸ - ۱۱:۱۵:۱۷
تمبر
تمبر یا تمبر پستی مدرکی چاپی است که نشان‌دهندهٔ پیش‌پرداخت مبلغی برای خدمات پستی است. تمبر معمولاً به‌صورت کاغذی کوچک و چهارگوش تهیه می‌شود که در چهار سوی آن، کاغذ حالت دندانه‌ دار دارد و در پشت آن چسبی خاص مالیده شده که با برخورد آب، خاصیت چسبندگی پیدا می‌ کند.
چسباندن تمبر به یک نامه یا بسته پستی نشان‌دهنده این است که فرستنده، مبلغ لازم برای ارسال محموله را به‌ طور کامل، یا بخشی از آن را، پرداخته‌است. درصورتی‌که ارزش تمبر الصاقی کمتر از بهای خدمات پستی مربوطه باشد، گفته می‌شود که محموله «کسر تمبر» دارد.
تمبرها را از روی افراد مهم مانند ملکه شاه دانشمند و از روی اتفاقات مهم و تاریخی یا مکان‌ ها چاپ می‌کنند. افرادی که تمبر جمع‌آوری می‌کنند تمبرها را به ترتیب سال چاپ و ارزش در آلبوم نگهداری می‌ کنند.
تمبر حاضر به مناسبت هجدهمین کنفرانس بین المللی پارک های علم و فناوری آسیا می باشد