اساسنامه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۹:۲۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۱۴:۵۱:۲۱
اساسنامه
این اساسنامه مربوط به بنیاد فرهنگ ایران می باشد که در تاریخ ۳دی ۱۳۴۳ توسط هیئت موسسان به تصویب رسیده است .و در این تاریخ دکتر پرویز ناتل خانلری به سمت مدیر کل و مدیر عامل این بنیاد توسط فرح پهلوی  منصوب شده است به موجب ماده دوم اساسنامه بنیاد فرهنگ ایران، این بنیاد وظایف زیر را برعهده‌دارد :   نوشتن و چاپ‌کردن فرهنگ‌نامه‌های پارسی: یکی از وظایف اساسی که بنیاد فرهنگ ایران بر عهده دارد تدوین یک فرهنگ بزرگ جامع و کامل  زبان فارسی  است. برای رسیدن به این مقصود چندین طرح تهیه شده و در شرف اجراست که از آن جمله یکی چاپ دقیق انتقادی کتب لغت عربی به فارسی است که در شش هفت قرن نخستین اسلامی تألیف یافته است  نوشتن و چاپ‌کردن واژه‌نامه‌های پارس،  پژوهش و بررسی در  دستور زبان  پارسی و تاریخ تحول و دگرگونی آن، برگردان و چاپ هر گونه نوشتارهای پژوهشی دربارهٔ فرهنگ ایران و زبان پارسی که به زبان‌های دیگر نوشته شده باشد،  گردآوری اسناد و مدارک و منابع لازم برای مطالعه و پژوهش در زبان و فرهنگ ایران   ،پیشبرد و یاری به نگارش و چاپ هرگونه نوشتار یا خودآموزی که آموختن زبان فارسی روان را برای ایرانیان و غیرایرانیان ساده کند،  همکاری با همه موسسه‌های ایرانی و غیرایرانی که به فرهنگ ایران خدمت می‌کنند،  یاری در بنیان کتاب‌خانه‌های همگانی،  تشویق و ترغیب صاحب‌نظران و زبان‌شناسان به هرگونه پژوهش و بررسی که در بهبود و  درست نویسی  و تکمیل  خط فارسی  برای ساده‌کردن خواندن و دقت در ثبت کلمات بشود .