کارنامک رزومه یا (سی وی)

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۹:۲۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۸ - ۱۱:۴۹:۲۶
کارنامک رزومه یا (سی وی)

 به نوشته‌ای گفته می‌شود که  پیشینه تحصیلی، مهارتی و شغلی و برخی جزئیات زندگی توسط خود شخص در آن درج می‌شود تا شرکت‌ها وکارفرماها بتوانند با مطالعهٔ ان درمورد استخدام یک شخص تصمیم بگیرند.

در زیر به دوتا از کارنامک های موجود در آرشیو کتابخانه ملی متعلق به مهندس بازرگان و سردار صیاد شیرازی آورده شده است.