گزارش


تاریخ انتشار: ۷۷۷/۱/-۳۲۱ - ۹:۱۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۸ - ۹:۴:۱۸
گزارش

الف -گزارش اسناد و مکاتبات  محرمانه : گزارش حاضر با عنوان اسناد و مکاتبات تاریخی شماره ۵ سال دوم که شامل ۱۰ طغرا فرمان که  به ترتیب تاریخ از فرمانهای شاه عباس تحریر شده در سال ۱۰۵۲و نادرشاه به تاریخ ۱۱۴۹ با کپی از اسناد ومتن تایپی در اختیار علاقه مندان گذاشته شده است. فرمان شماره ۷ که مربوط به شاه عباس بزرگ می باشد مربوط به بیان کمال محبت و دوستی شاه به طوایف مسیحی و معابد ایشان است تا برای انها کلیسیای عالی در زمینی بنام پشت باغ زرشک قرار داده تا استادانش طرح ان برتخته و کاغذ بکشند و به خدمت اشرف برده تا ایشان در این باب بشفقت بیدریغ خسروانه مبذول نمایند.

 

ب-گزارش فعالیت

 گزارش ادره پیش آهنگی و تربیت بدنی ایران  که شامل فعالیتهای ورزشی در زمان ولایتعهدی محمد رضا پهلوی است که بوقایع ورزشی سالهای ۱۳۸ را گزارش میدهد.

پیش‌آهنگی، برای اولین بار در سال ۱۳۰۴شمسی، توسط میرزا احمد امین‌زاده در ایران تأسیس شد و تا حدود سال ۱۳۱۰ فعالیت‌های آن ادامه یافت. حدود ۱۳۱۰ امین‌زاده به عراق مسافرت کرد و پس از آن برای مدتی سید رضا اخوی سرپرستی پیش‌آهنگی را عهده‌دار شد. سال ۱۳۱۳ ترویج پیش‌آهنگی مورد توجه دولت قرار گرفت و وزارت فرهنگ مامور اجرای آن شد و با طرح جدیدی شروع به فعالیت نمود. در مهر ماه همان سال گیبسن، متخصص آمریکایی، برای سرپرستی تربیت بدنی و پیش‌آهنگی به ایران دعوت شد
نشریه ماهانه پیش‌آهنگی (از سال ۱۳۰۶). بولتن پیشاهنگی رفسنجان، بولتن پیشاهنگی شاهپور آذربایجان، سازمان پیشاهنگی نیشابور، بولتن پیشاهنگی روستایی بندرشاه، بولتن پیشاهنگی گرگان، بولتن پیشاهنگی بروجرد، سازمان پیشاهنگی ساری، سازمان پیشاهنگی اصفهان، سازمان پیشاهنگی خرمشهر، سازمان پیشاهنگی آغاجاری، پیشاهنگی روستایی ورامین، نشریه پیشاهنگی گنبد کاوس، بولتن سازمان پیشاهنگی اراک، رسد سه آزاد شیراز، رسد یازده دانشسرای مقدماتی شیراز، بولتن سازمان پیشاهنگی استان کردستان (سنندج)، نشریه فرهنگی مسجدسلیمان، نشریه فرهنگی ارسباران

 

ج-گزارش محرمانه

 عملکرد شرکت لاینز در طی ۵۰ سال و نحوه فعالیتهای این اتحادیه را توضیح میدهد.لازم به توضیح است که

  این مؤسسات اجتماعی که بیشتر با نام کلوپ و یا باشگاه در کشور‌های هدف ایجاد و سازماندهی می‌شدند، همگی از مادری متولد شدند که چند دهه قبل از دل یک سازمان تخصصی و صنفی به نام فراماسونری (بنایان آزاد) بیرون آمد. این سازمان که در ابتدا از صاحبان حِرَف و اعضای صنوف خاصی تشکیل شده بود و بیشتر به صورت پنهان و یا نیمه علنی فعالیت می‌کرد و مقاصد خاص صنفی را دنبال می‌نمود، ابزار خوبی برای پیشبرد مقاصد سیاسی و استعماری دولتمردان کشور‌های استعماری انگلیس و بعد آمریکا قرار گرفت و آن‌ها با بهره‌گیری از ساختار و نوع سیستم عضو‌گیری و برخی ویژگی‌های پنهان کاری که لازمه کار شبه جاسوسی و نفوذ در سایر جوامع به طور دلخواه بود، این سازمان را به عنوان مدل مناسب برگزیدند و در طول زمان با ایجاد تغیرات لازم آن را به یک سازمان گسترده سیاسی که در اکثر کشور‌های هدف دارای عضو بوده و اکثر این اعضا از میان دولتمردان و رجال سیاسی و تأثیر‌گذار انتخاب می‌شدند تبدیل کرد تا با پیوستگی به سازمان مرکزی اهداف از پیش تعیین‌ شده را عملیاتی نموده و به طور مستمر منافع و مطامع اربابان خود را به شکلی دقیق و کامل برآورده نمایند. این ساختار و تشکیلات تا چند دهه جوابگو بود. ولی با توسعه جوامع از جهات مختلف و بویژه مسئله اطلاع‌رسانی و رشد و توسعه ابزار‌های خبری و مسئله گستردگی رسانه‌ها و تا حدودی بلوغ فکری جوامع تحت استعمار این کشور‌ها‌، دیگر سیستم قبلی جوابگو نبود و بایستی سازمان‌های جدید که بتوانند همین اهداف را در قالب‌های جدید و با شکلی مردمی و برخوردار از شعار‌های زیبا و فریبنده و عام پیگیری کنند، بنیان نهاده شوند. یکی از این سازمان‌ها که از حیث گستردگی و تنوع از همه اسلاف خود، جلوتر بود و با شعاری ساده و عامیانه‌تر پا به عرصه وجود نهاد، «لاینز» بود. لاینز ابتدا دارای یک فعالیت محلی و خصوصی در داخل آمریکا بود و در سال 1917 میلادی به علت مختصات نیکوکاری و نوع‌دوستی آن که ضمناً توجه عده زیادی از خارجیان را جلب کرده بود، به صورت اتحادیه بین‌المللی درآمد. هدف‌های آن به ظاهر غیر‌سیاسی و محدود به خدمت به افراد جامعه و در رشته‌های مختلف و ایجاد دوستی و اتحاد بین اعضاء بود.


د -گزارش حاضر مربوط به سازمان برنامه در سالهای ۱۳۲۹-۱۳۳۰ است که طبقه ماده ۱۲ قانون هفت ساله آن زمان سازمان برنامه مکلف بوده در پایان هر سه ماه گزارش عملیات اجرایی سه ماهه و در آخر هر سال ترازنامه عمل یکساله را از حیث در آمد و هزینه و افزایشی که در نتیجه اجرای برنامه در امر تولید ودرامد ملی حاصل شده تنظیم نماید.