طومار

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۸:۵۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۸ - ۱۱:۵۵:۳۱
طومار
طومار، کاغذ نوشته‌است که امروزه نوشته‌های لوله کرده را می‌گویند. 
کلمه طومار عربی شده واژه‌ای یونانی و به معنی نامه، کتاب، دفتر، صحیفه، مکتوب، نوشته دراز، نوشته لوله کرده، و لوله کاغذ درنوردیده‌است. 
طوماری، صفت نسبی به معنی خط و قلم جلی (قلم درشت) و در مقابل قلم غباری (قلم و خط بسیار ریز) است.  این طومار شامل حکم آستانه شیخ ابواسحاق کازرونی مورخ 826 هجری قمری. یکی از سندهای کهن و اصیل موجود در گنجینه اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران می باشد.