طرح


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۵/۷ - ۸:۴۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۵/۸ - ۱۱:۲۶:۹
طرح
به طور نوعی، هر روش مورد استفاده برای رسیدن به یک هدف خاص می‌باشد. طرح کلی (Plan) طرح به انگلیسی  تر از برنامه می‌باشد و برنامه‌ها زیر مجموعه طرح می‌باشند. برنامه‌ها تفصیلی تر و جزئی تر از طرح هستند و  طرح را تشکیل می‌دهند.