برپایی نشست «گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی»


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۳ - ۱۲:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۴/۱۶ - ۷:۲۹:۹
برپایی نشست «گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی»
نشست «گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی» برگزار شد.

نشست «گل و گیاه در هزار سال شعر فارسی»، به همت گروه‌های «پژوهش‌های اسلام‌شناسی و ايران‌شناسی» و «آموزش» و با همکاری اندیشگاه فرهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، صبح دوشنبه  11 تیر با سخنرانی بهرام گرامی برگزار شد. او که مولف کتابی به همین نام است، در اثر خود، از 110 گیاه در سروده‌های 156 شاعر نام برده است. گرامی در این کتاب که با مقدمه روانشاد ایرج افشار و از سوی انتشارات سخن نشر یافته است، با جستجو در یک میلیون بیت، 4 هزار بیت به عنوان شاهدمثال انتخاب کرده است. او همچنین در این کتاب، شرح و معنی همه ابیات مربوط به گل و گیاه در دیوان حافظ را نیز ذکر کرده است. 

گرامی که متولد سال 1321 و دانش‌آموخته ژنتیک گیاهی است، اکنون ساکن آمریکا بوده و در حال حاضر، مسئولیت بخش گل و گیاه و رُستنی‌ها را در دانشنامه ایرانیکا برعهده دارد. او در سخنان خود، درباره برخی گل‌ها و گیاهان ازجمله نرگس، سوسن، رعنا، شقایق، لاله، کدو، بنفشه، بید، چنار و نیلوفر صحبت کرد و به نمونه‌هایی از ابیاتی که در ادبیات فارسی، نام آنها آمده است نیز اشاره داشت.