بازدید جمعی از مدیران بنیاد ملی نخبگان از آرشیو ملی ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۹ - ۱۰:۴۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۴/۹ - ۱۰:۵۱:۰
بازدید جمعی از مدیران بنیاد ملی نخبگان از آرشیو ملی ایران
جمعی از مدیران بنیاد ملی نخبگان از آرشیو ملی ایران بازدید کردند.

 به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان ایران و جمعی از مدیران اداره‌کل این بنیاد، چهارشنبه 6 تیر از ساختمان آرشیو ملی ایران دیدار کردند.

 آریا الستی معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان طی جلسه‌ای پیش از بازدید از مجموعه اسناد ملی، با تأکید بر اهمیت مطالعات آرشیوی اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان آمادگی دارد زمینه‌ها و ظرفیت‌های مشترک را برای ایجاد همکاری فی مابین و تداوم و گسترش آن بررسی و اقدام نماید.

همچنین  حامد ایرانشاهی مدیر‌کل خدمات آرشیوی معاونت اسناد ملی در این جلسه بر گشودن راه ارتباطی نخبگان علمی و فرهنگی تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان تاکید کردند. وی گفت: اداره‌کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آمادگی دارد برای برقراری ارتباط مؤثر و مستمر فرهیختگان و فرزانگان جامعه علمی و دانشگاهی گام  بر دارد. در  این جلسه مقرر  شد کار گروهی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها‌ی مصوب دو طرف تشکیل شود.

خاطر نشان می‌سازد این جلسه برای دقایقی با حضور  اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همراه بود. پس از پایان جلسه، بازدیدی از ساختمان اسناد ملی از جمله قسمتی از مخازن آرشیوی، آزمایشگاه‌ها و بخش‌های مرمتی، فهرست نویسی و نیز تالار پژوهش صورت گرفت. در این بازدید، منصور انبیاء مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی فرهنگی ،  محسن شاه‌ رضایی مدیر کل دفتر الگو سازی و تکریم نخبگان و برخی از همکاران بنیاد ملی نخبگان،  آریا الستی را همراهی می‌کردند.

یاد آور می‌شود روز سه‌شنبه 5 تیر نیز جمعی 30 نفره از استعدادهای برتر ایران، تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان از ساختمان آرشیو ملی ایران دیدن کردند.