کارگاه آموزشی "نقش رایزنان فرهنگی در تسهیل ارتباطات جهانی آرشیو"

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۴/۳ - ۱۶:۵:۳۰
کارگاه آموزشی
پنجمین کارگاه آموزشی "نقش رایزنان فرهنگی در تسهیل ارتباطات جهانی آرشیو" در آرشیو ملی ایران برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، آرشیو ملی ایران، میزبان رایزنان فرهنگی در پنجمین کارگاه آموزشی با عنوان "نقش رایزنان فرهنگی در تسهیل ارتباطات جهانی آرشیو" بود.

معاونت اسناد ملی در جهت رسیدن به چشم‌اندازهای تبیین شده و تحقق ماموریت‌های فرهنگی سازمان در حوزه حفظ و بهره‌برداری از میراث معنوی و فرهنگی به ویژه اسناد موجود در خارج از کشور، ارتباطی مؤثر با نمایندگی‌های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برقرار نموده است تا نمایندگی‌ها به عنوان سفیران فرهنگی کشور، نقش توانای خود را در ایجاد ارتباط با آرشیوهای کشورهای جهان ایفا نمایند.

در همین راستا آرشیو ملی ایران میزبان رایزنان فرهنگی در پنجمین کارگاه آموزشی با عنوان "نقش رایزنان فرهنگی در تسهیل ارتباطات جهانی آرشیو" بود. شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی با برنامه‌ها و اهداف سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مفاهیم کلی آرشیو، سابقه ارتباطات جهانی آرشیو ملی ایران با سایر کشورها، رایزنان فرهنگی مؤثر در تاریخ ایران و آرشیو ملی کشورهایی که در حال اعزام به آن هستند؛ آشنا شدند.

از آنجائی که مأموریت رایزنان فرهنگی، مديريت و راهبری ِروابط فرهنگي بین‌المللی و سياست‌گزاري، هماهنگی، هدایت، حمایت و نظارت برفعاليت‌هاي فرهنگي – تبلیغی جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور به منظور تحقق اهداف نظام در این روابط است، انتظار می‌رود با تعاملات مؤثر بتوان اهداف عالی سازمان اسناد و کتابخانه ملی را محقق ساخت.