ناصر فکوهی در نشست یادبود سیدمحمدامین قانعی‌راد: قانعی‌راد انتقاد و اعتدال را توامان داشت


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۴/۳ - ۱۴:۳۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۴/۳ - ۱۴:۴۱:۶
ناصر فکوهی در نشست یادبود سیدمحمدامین قانعی‌راد: قانعی‌راد انتقاد و اعتدال را توامان داشت
فکوهی: او اصرار داشت که از حوزه علوم انسانی و جز جامعه شناسی وارد انجمن شوند و در این میان بر حضور انسان شناسان تاکید داشت

نشست یادبود سیدمحمدامین قانعی‌راد با عنوان «امینِ جامعه‌شناسی ایران»، عصر شنبه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در بخشی دیگری از برنامه، «ناصر فکوهی»؛ استاد گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای حاضران سخن گفت. او پس از آنکه متذکر شد که جلسات بسیاری باید برگزار شد تا منش و روش دکتر قانعی‌راد و میراثی که برای جامعه شناسی ایران برجای گذاشت، صحبت شود، گفت: نخستین آشنایی‌ام با دکتر قانعی‌راد به واسطه زنده‌یاد دکتر محمد عبداللهی اتفاق افتاد. این آشنایی زمانی رخ داد که ایشان انجمن جامعه شناسی ایران را زنده کرد.

او در ادامه ویژگی های دکتر قانعی‌راد را برشمرد و اظهار داشت: جامعه شناسی رشته ای انتقادی است ولی خلایی که میان جامعه شناسان دیده می شود، اعتدال است. اما دکتر قانعی‌راد انتقاد و اعتدال را توامان داشت. اگر دکتر عبداللهی روحیه انتقادی داشت و اهل سازش نبود، دکتر قانعی‌راد نیز چنین بود و حتی بیشتر، اما آرامش و اعتدال را نیز داشت. او دغدغه جامعه داشت و به نهاد جامعه شناسی بسیار اهمیت می داد. او در زمانی ریاست انجمن جامعه شناسی ایران را برعهده داشت که انجمن زیر سخت ترین فشارها بود. در جلسات انجمن ساعت گفت و گو می کردیم که چگونه می شود این رشته را بدون سازش نجات دهیم و اتفاقا توانست چنین هم کند  و رمز آن ترکیب اعتدال و انتقاد است. او معتقد بود که جامعه شناس داریم اما جامعه علمی نداریم یعنی جامعه ای که که از خود دفاع کند و روی پای خودش بایستد و انسجام درونی ایجاد کند. او اصرار داشت که از حوزه علوم انسانی و جز جامعه شناسی وارد انجمن شوند و در این میان بر حضور انسان شناسان تاکید داشت. او به علوم اجتماعی معتقد بود و بر جامعه شناسیِ بین رشته ای توجه داشت.