بررسی فیلدهای موضوعی جدید یونی‌مارک در جلسه طرح توسعه مارک ایران


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۳/۷ - ۱۰:۵۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۳ - ۱۳:۱۹:۴۷
بررسی فیلدهای موضوعی جدید یونی‌مارک در جلسه طرح توسعه مارک ایران
عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران از برگزاری چهل و دومین جلسه طرح «توسعه مارك ايران: فرمت كتابشناختی» در روز ششم خرداد ماه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سعیده اکبری داریان گفت: این طرح در تاريخ 26/5/95 به شورای پژوهش سازمان ارائه شد و در تاريخ 7/7/95 مورد تصويب قرار گرفت. هدف این طرح، توسعه مارک ایران بر اساس یونی مارک در بانك كتابشناختی است.

 مجری طرح افزود: از آنجاییکه  تعاریف و اصطلاحات «مدل‌های مفهومی کتابشناختی ایفلا» بر  مدل داده‌ای یونی مارک تاثیر می‌گذارد، لذا شاهد تغییرات زیادی در  فیلدهای یونی مارک هستیم. در این جلسه فیلدهای 623: شخصیت‌ (کاراکتر)،631: شغل ، :632 عملکرد مورد بررسی قرار گفت. این فیلدها در سال 2016 به یونی مارک افزوده شده است.

گفتنی است "کتاب مارک ایران: فرمت کتابشناختی " تا پایان سال  جاری منتشر خواهد شد.