نشست «شاهنامه‌نگاری در دوره قاجار»


تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۴ - ۱۶:۲۲:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۲/۲۵ - ۸:۲۱:۴۵
نشست «شاهنامه‌نگاری در دوره قاجار»
عصر یکشنبه آخرین نشست از سلسله «نشست‌های «شاهنامه‌نگاری در دوره‌ قاجار» در موزه‌ی کتاب و میراث مستند ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در این نشست سیدعبدالمجید شریف­‌زاده با تأکید بر این نکته که تنها با بررسی نسخ مختلف شاهنامه میتوان مكاتب مختلف و شيوه‌های گوناگون تصوير‌سازی آن را بررسی نمود به معرفی قدیمی‌­ترین شاهنامه­‌های مصور از دوره ­ سلجوقی تا دوره­ قاجار پرداخت. او شاهنامه­ کاما، شاهنامه‌­های مکتب شیراز، شاهنامه­ مستوفی (دموت)، شاهنامه­ بایسنقری، شاهنامه­ شاه طهماسب و سپس به طور ویژه "شاهنامه­ اسماعیل شیرازی" متعلق به مکتب قاجاری را که در موزه­ ملی ملک نگهداری می­‌شود، مورد تحلیل و بررسی قرار داد.

گفتنی است سه نشست پیشین نیز با موضوعیت "شاهنشاه­نامه­ صبا"، "شاهنامه­ داوری" و "شاهنامه­ آقانجف اصفهانی" به ترتیب در موزه­ ملی ملک، موزه­ رضا عباسی و کاخ­موزه­ گلستان برگزار شد.