بروجردی در آئین بزرگداشت روز «اسناد ملی و میراث مکتوب»: اسناد هر ملت در حکم شناسنامه‌ آن ملت‌اند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۹ - ۱۵:۱۹:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۳ - ۹:۵۶:۳۹
بروجردی در آئین بزرگداشت روز «اسناد ملی و میراث مکتوب»: اسناد هر ملت در حکم شناسنامه‌ آن ملت‌اند
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در آیین روز «اسناد ملی و میراث مکتوب»، تصریح کرد: اسناد نقش مهمی در ایجاد فضای اعتمادسازی ایفا می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اشرف بروجردی در آیین بزرگداشت روز «اسناد ملی و میراث مکتوب»، با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم گوشه‌ای از تلاش‌های کسانی را که در حفظ میراث مکتوب این سرزمین ایفای نقش می‌کنند، ارج نهیم خاطرنشان کرد: اسناد هر ملت در حکم شناسنامه‌ آن ملت‌اند و آنچه امروز در اختیار ماست، تعیین کننده سابقه و دیرینه این سرزمین است.

او با تأکید بر اسناد مکتوب و موضوع کتابت تصریح کرد: در قرآن کریم نیز آمده است که وقتی می‌خواهید چیزی را به کسی امانت دهید، دو فرد عادل آن را ثبت کنند؛ چرا که نگاشتن ماندگاری به همراه دارد. اگرچه امروز موضوع دیجیتال‌سازی و الکترونیک شدن اسناد نیز مطرح است اما برخی مخاطرات اسناد الکترونیک را نیز تهدید می‌کند. به همین دلیل تاکید من براین است که کتابت اسناد را ماندگارتر خواهد کرد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به ارتباط اسناد و توسعه پایدار تصریح کرد: سند، بار شفاف‌سازی و روشنگری یک اقدام، یک تصمیم و تلاش را به همراه دارد و این امر، زمینه‌ساز اعتماد عمومی خواهد شد و اعتماد عمومی نیز، افزیش تعاملات اجتماعی را به همراه داشته و در نهایت به توسعه پایدار در جوامع منجر می‌شود. تا زمانیکه مردم به تصمیمات مسئولین بی‌اعتماد باشند، نمی‌توان در آن جامعه از توسعه و پیشرفت سخن گفت. او ادامه داد:‌ اسناد نقش مهمی در ایجاد فضای اعتمادسازی ایفا می‌کنند؛ وقتی سندی موجود باشد، می‌توانید به آن مراجعه و آن را مبنای اعتماد و عمل خود قرار دهید.

مشاور رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: امروز وظیفه حفاظت و نگهداری از اسناد به عهده آرشیو ملی ایران است و کسانی که در این عرصه گام برمی‌دارند، ‌نباید جایگاه‌هایی موازی با آرشیو ملی تعریف نمایند. امروز نهاد ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها باید متحد شوند و از این سازمان مطالبه کنند تا به بهترین نحو ممکن از اسناد ملی صیانت کنند.