اشرف بروجردی در مراسم بزرگداشت سعدی بیان کرد: مردم محوری و اصلاح‌گری از اصول اندیشه‌های سعدی است


تاریخ انتشار: ۷۷۷/۱/-۴۱۳ - ۹:۴۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۳ - ۸:۵۶:۲۸
اشرف بروجردی در مراسم بزرگداشت سعدی بیان کرد: مردم محوری و اصلاح‌گری از اصول اندیشه‌های سعدی است
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، تصریح کرد: استاد سخن، سعدی با تلمیح و تمثیل در مناسبت‌های حکومت ورزی ورود می‌کند؛ امروز نیز می‌توان از آثار و اندیشه‌های سعدی در حوزه مردم محوری و حضور رضایتمندانه مردم در ساخت قدرت و حکومت استفاده کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اشرف بروجردی در مراسم بزرگداشت سعدی، فارس را قطب فرهنگ و ادب ایران دانست و گفت: بزرگانی همچون حافظ و سعدی که در این سرزمین زیسته‌اند آثاری از خود برجای گذاشته‌اند که مایه فخر ایرانیان است.

او سعدی را استاد سخن توصیف و خاطرنشان کرد: سعدی افصح المتکلمین و شاعر نامدار ایران از سده هفتم تا همه دوران هاست و تا همیشه برای زبان فارسی و هویت ایرانی بر جای خواهد ماند.

مشاور رییس جمهور با اشاره به دوران تحصیل و تلمذ سعدی در نظامیه بغداد گفت: درآمیختنِ نظم و نثر و مضامین عاشقانه و عارفانه و نقل داستان، همه نشان از تعلیمات کم نظیر او دارد. اما نگاه و قلم نقاد او نسبت به اجتماع، او را از معلمانش همچون غزالی متمایز می‌کند.

او ادامه داد: نگارشِ سعدی با آزاد اندیشی همراه است و حتی در مدحیاتش به جای اغراق در مدایح به پند و اندرز حاکمان همواره می پردازد و متوجهشان می کند که در حکومت‌داری باید عدالت و تدبیر خردورزانه را به کار بندند و از آنها گریزی نداشته باشند.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با بیان اینکه سوگیری‌های سعدی در مدایحش بسیار هوشمندانه است» تصریح کرد: او دو تن از اتابکان و برادران جوینی را می‌ستاید و در مدح آن‌ها نیز از نصیحت کناره نمی گیرد. سعدی بیش و پیش از همه استاد سخن است و در دنیای معنا تصویری ناب از معلم اخلاق را نمایان ساخته است.

وی با اشاره به عناوین باب‌های آثار تعلیمی سعدی همچون «عدل و تدبیر و رای، احسان، تواضع، قناعت، شکر، سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فواید خاموشی و تربیت» گفت: موشکافیِ هنر و اندیشه او تلاش سالیانی می‌طلبد و خوانش آثار سعدی باید همواره  وجود داشته باشد.

بروجردی با تاکید بر نگاه سعدی به جامعه و حکومتداری تصریح کرد: او با تلمیح و تمثیل در مناسبت‌های حکومتی ورود می‌کند؛ امروز نیز می‌توان از آثار و اندیشه‌های سعدی در حوزه مردم محوری و حضور رضایتمندانه مردم در ساخت قدرت و ساختار حکومت استفاده کرد.

او افزود: بوستان سعدی نگاهی آرمانگرایانه دارد، در بوستان افراد به گونه‌ای تصویر می‌شوند که باید باشند و نگاه سعدی به  شیوه‌های اصلاح کشورداری است. عصر سعدی مقارن با دوران ایلخانان مغول است و اتابکان نیز مشی استبدادی داشتند، سعدی در آن دوره  ساختار حاکم را هنرمندانه نقد می‌کند.

مشاور رئیس جمهور ادامه داد: در تعالیم سعدی به اهل حکومت تأکید می‌شود که باید خاطرنگه‌دارِ درویشان باشند، چرا که آنان پشت و پناه مملکتند.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در پایان تصریح کرد: فساد و اشرافیگری دست اندرکاران حکومتی نیز مورد نقد سعدی قرار می گیرد. از دیگر شیوه های تعلیم او تشویق و تنبیه توامان حاکمان است، به نحوی که دادگران را مورد لطف و ستمگران را مورد شماتت قرار می‌دهد.