فهرست اهداکنندگان در دی ماه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱/۸ - ۵:۳۱:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۸ - ۵:۴۱:۱۰
فهرست اهداکنندگان در دی ماه
اهدا كننده كتاب (نسخه) پيايندها (نسخه) ساير منابع غير كتابي (نسخه)
فارسي عربي لاتين فارسي لاتين لاتین فارسي
کتابخانه مجلس شورای اسلامی 9631     1648      
ناشناس(درب غربی) 37   19       8
ناشناس(درب شرقی) 27           5
خانم ابراهیمی 7   6        
محبوبه فراهانی 10            
فریبرز خسروی 4            
معصومه نادعلی 7     1      
مظفر پاسدار شیرازی 7     2     2
صدیقه اکرمی 6            
ناشناس 13           1
ناشناس(درب شرقی) 30   1        
ناشناس(درب غربی) 67   33 4     19
سیده زهرا غمی لویی 52            
مرتضی رزم آرا 40   3 1      
خانم تبریزی 58   1        
آقای شریفی 35            
آقای مومنی 1   43        
سید بهزاد کاظمی حیدری 55            
ناشناس(درب غربی) 57   17 1      
مرکز پزشکی آموزشی درمانی مهدیه       641      
خانم حداد 33     14     22
مرجان میریونسی 169   21 74     197
اشکان خطیر 33   14        
شمس اعظم یاوری 210   21 18      
نفیسه نفیسی فرد 11            
طاهره صدیقی 29   2        
محمد ایرانفر 2   33        
آیدا اسکندری 6     10 1    
هانیه کاتوزیان 68            
سیما شهیدی 24   28 2      
رحیم دانایی 437            
رقیه ابراهیمی(مرحوم محمدعلی ابراهیمی) 118   1 1      
کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه 430   2 21      
کتابخانه کانون اسلامی انصار 4129 342 1341 214 278   2870
انجمن فارغ التحصیلان مدیریت دولتی 830            
علیرضا ضرغام 12   15     1  
مهدی باقری حریری(نویسنده) 2            
سیامک شیخی(نویسنده) 4            
مهدی اسلام پناه 5            
شرکت برق منطقه ای غرب (کرمانشاه) 505           816