سفینه تبریز

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ - ۶:۴۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۱/۷ - ۱۰:۳۷:۵۰
سفینه تبریز
  • محل نگهداري اثر: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
  • شماره ثبت اثر در آرشيو محل نگهداري آن: 14590
  • تاريخ ثبت در حافظه جهاني ايران: 1387 شمسي (2009 ميلادي)
  • شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1006
  • توضيحات: نسخه سفينه تبريز در سال 1386 شمسي(2007 ميلادي) از سوي كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي به كميته ملي حافظه جهاني معرفي شد و در بهمن ماه 1387 شمسي (2009 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران به ثبت رسيد.
  • برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران