مجموعه اسناد تشكيلات اداري آستان قدس رضوي در دوره صفويه

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - ۷:۴۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۹/۲۶ - ۹:۵۴:۹
مجموعه اسناد تشكيلات اداري آستان قدس رضوي در دوره صفويه
  • محل نگهداري اثر: سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي
  • شماره ثبت اثر در آرشيو محل نگهداري آن: -
  • تاريخ ثبت در حافظه جهاني ايران: 1387 شمسي (2009 ميلادي)
  • شماره ثبت در دفتر ثبت حافظه جهاني ايران: 1004
  • توضيحات: مجموعه اسناد تشكيلات اداري آستان قدس رضوي در دوره صفويه در سال1386 شمسي(2007 ميلادي) از سوي سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي به كميته ملي حافظه جهاني معرفي شد. در بهمن ماه 1387 شمسي (2009 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني ايران به ثبت رسيد و در سال 1388 (2009 ميلادي) در فهرست حافظه جهاني يونسكوبه ثبت رسيد.
  • برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهاني ايران