شاهنامه بایسنقری


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - ۷:۲۳:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۴:۳۲:۵۳
شاهنامه بایسنقری
  • محل نگهداری اثر: کاخ موزه گلستان
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1387
  • تاریخ ثبت در فهرست جهانی حافظه جهانی: 2007
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: شاهنامه بایسنقری توسط ابوالقاسم منصور ابن حسن طوسی سروده شده است. این اثر از جمله آثار کلاسیک دنیای فارسی زبانان است و با ایلیاد و انه ئید هومر که به جوامع فرهنگی یونان و روم تعلق دارد، برابری می کند. مهم ترین ویژگی شاهنامه، آن است که با علی رغم آنکه در زمان خلق اثر، زبان عربی زبان اصلی در علوم و ادبیان آن دوران محسوب می شد، شاهنامه به طور کامل به زبان فارسی سروده شده است و توانسته به احیا و حفظ زبان فارسی کمک شایانی نماید. شاهنامه بایسنقری در سال 1430 میلادی برای شاهزاده بایسنقر (1433-1399) نوه تیمور تهیه شد. شاهنامه بایسنقری اثری منحصر به فرد است و از آن تنها یک نسخه وجود دارد که در کاخ موزه گلستان نگهداری می شود. 
  • برگ پيشنهاد ثبت اثر در حافظه جهانی ايران