وقف نامه ربع رشيدی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ - ۵:۲۴:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۲/۲ - ۱۵:۸:۴۶
وقف نامه ربع رشيدی
  • محل نگهداری اثر: کتابخانه مرکزی تبریز
  • تاریخ ثبت در فهرست ملی حافظه جهانی: 1387
  • تاریخ ثبت در فهرست جهانی حافظه جهانی: 2007
  • شماره ثبت اثر در فهرست ملی حافظه جهانی:
  • توضیحات: این اثر در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری قمری توسط دانشمند بزرگ ایرانی و اسلامی، خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی وزیر غازان خان ایلخانی به رشته تحریر درآمده است. در وقف نامه ربع رشیدی به تبیین نظام مدیریتی و تشکیلات اداری، مالی و شرایط وقف و مصارف مجموعه بزرگ ربع رشیدی در شهر تبریز پرداخته می شود. این اثر دارای 382 صفحه است که از ابتدا تا پایان فصل هفدهم به خط خود خواجه رشیدالدین فضل الله نگاشته شده و بخش دیگری از آن با نظارت ایشان و توسط عبدالله بن عمر بن محمد التبریزی الحسینی، حاکم وقت تبریز و دو نفر دیگر کتابت شده است. 5 نسخه از وقف نامه زیر نظر خواجه رشیدالدین نگارش شده که به جز نسخه موجود، بقیه نسخ به احتمال زیاد از بین رفته است و این نسخه تنها نسخه موجود از این اثر است که در کتابخانه مرکزی تبریز نگهداری می شود.