بازدید اشرف بروجردی از ساختمان سابق کتابخانه ملی ایران

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۲ - ۱۹:۳۰:۰
بازدید اشرف بروجردی از ساختمان سابق کتابخانه ملی ایران
اشرف بروجردی از ساختمان سابق کتابخانه ملی ایران بازدید کرد.
اشرف بروجردی از ساختمان سابق کتابخانه ملی ایران بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران صبح امروز با حضور در ساختمان سابق کتابخانه ملی ایران واقع در خیابان سی تیر از بخش های مختلف این ساختمان بازدید کرد.
گفتنی است در این بازدید غلامرضا امیرخانی، معاون کتابخانه ملی و مظفر پاسدار شیرازی، مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران را همراهی کردند.