خریداری آثار و دست نوشته‌های محمود شهابی توسط کتابخانه‌ ملی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۲۸ - ۱۹:۳۰:۰
خریداری آثار و دست نوشته‌های محمود شهابی توسط کتابخانه‌ ملی
کلیه‌ آثار استاد محمود شهابی خراسانی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خریداری شد.
کلیه‌ آثار استاد محمود شهابی خراسانی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خریداری شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، اوایل امسال کلیه‌ دست نوشته‌ها و آثار زنده یاد محمود شهابی خراسانی از سوی اداره کل کتاب‌های نادر و نسخ خطی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران خریداری شد.
در میان این نوشته ها برخی آثار منتشر نشده استاد شهابی نیز به چشم می‌خورد که از میان آن‌ها می‌توان به فرهنگ اصطلاحات حقوقی اشاره کرد. همچنین دست نوشته‎‌های منطقی وی همچون خرد سنج و دانش سرا نیز در اختیار کتابخانه ملی قرار گرفت.
محمود شهابی خراسانی، استاد برجسته حقوق دانشگاه تهران بود که بیش از نیم قرن در این دانشگاه به تدریس پرداخت و شاگردانی همچون ناصر کاتوزیان، شهید بهشتی، شهید مطهری و لطیف زاهدی را تربیت کرد.