پنجاه و دومین جلسه مهتاب برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۵/۳۰ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - ۲۱:۴۷:۴
پنجاه و دومین جلسه مهتاب برگزار شد
پنجاه و دومین نشست مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و بانک‌های اسناد ایران (مهتاب) برگزار شد.
پنجاه و دومین نشست مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و بانک‌های اسناد ایران (مهتاب) برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران، در ادامه سلسله نشست های مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهی و بانک های اسناد ایران (مهتاب)، پنجاه و دومین جلسه این مجمع، با حضور اشرف بروجردی؛ رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و دبیرکل مجمع، شهرام یوسفی فر، معاون اسناد ملی و دبیر مجمع مهتاب و روسای مراکز اسنادی عضو مهتاب، ظهر امروز در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر گزارش هایی از فعالیت های دبیرخانه مهتاب، دستورالعمل عضویت اعضای جدید در مجمع مهتاب به تصویب اعضا رسید.