عبدالمجید حاجبی به عنوان مدیرکل توسعه منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۳ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - ۲۱:۴۳:۳۰
عبدالمجید حاجبی به عنوان مدیرکل توسعه منابع انسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی منصوب شد
طي حكمي از سوي دكتر اشرف بروجردي ، عبدالمجید حاجبی به عنوان مدير كل توسعه منابع انساني سازمان اسناد و كتابخانه ملي منصوب شد.
طي حكمي از سوي دكتر اشرف بروجردي ، عبدالمجید حاجبی به عنوان مدير كل توسعه منابع انساني سازمان اسناد و كتابخانه ملي منصوب شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، در حكم انتصاب صادره از سوي دكتر اشرف بروجردي، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران آمده:
نظر به تعهد، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مدیر کل توسعه منابع انسانی» منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال و بهره گیری از تجارب همکاران آن اداره کل در انجام وظایف محوله موفق و سر افراز باشید.