برگزاری همایش ملی بزرگداشت مشروطیت در آذربایجان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۰ - ۱۹:۳۰:۰
برگزاری همایش ملی بزرگداشت مشروطیت در آذربایجان
همایش ملی بزرگداشت مشروطیت در آذربایجان در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار مي شود.
همایش ملی بزرگداشت مشروطیت در آذربایجان در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مجمع هماهنگی مراکز تاریخ پژوهشی و بانک های اسنادی ایران (مهتاب) با همکاری انجمن ایرانی تاریخ و موسسه دیار کهن، همایش ملی بزرگداشت مشروطیت در آذربایجان به روایت اسناد (با درجه علمی ISC) را برگزار می کند.
براساس زمانبندي اين همايش، آخرین مهلت ارسال اصل مقالات ۱۵ مهرماه ۱۳۹۶ خواهد بود. گفتني است اين همايش در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۹۶ در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار مي شود.