مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد منصوب شد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۳ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - ۲۱:۳۳:۶
مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر اشرف بروجردی آقای جلال طاهری به عنوان مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد منصوب شد. در حکم انتصاب صادره توسط رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آمده است:
طی حکمی از سوی دکتر اشرف بروجردی آقای جلال طاهری به عنوان مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد منصوب شد. در حکم انتصاب صادره توسط رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آمده است:

جناب آقای جلال طاهری

بنا به پیشنهاد معاون محترم اسناد ملی و با عنایت به تعهد و تجربیات جنابعالی در حوزه اسناد، به موجب این حکم به عنوان مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد منصوب می شوید.
توفیق جنابعالی را در انجام وظایف مربوطه با رعایت اصول قانون مداری از خداوند متعال مسألت می نمایم.

جلسه معارفه ایشان با حضور جناب آقای دکتر یوسفی فر معاون اسناد ملی ایران و همکاران اداره کل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد، برگزار و ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای آموزگار، آقای جلال طاهری به عنوان مدیر کل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد معرفی گردید.