بروجردی: حضور در عرصه های علمی می تواند نام بسیج را ماندگار کند

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۶/۲۶ - ۱۹:۳۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶/۱۲/۴ - ۲۱:۲۳:۲۶
بروجردی: حضور در عرصه های علمی می تواند نام بسیج را ماندگار کند
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با بيان اينكه امروز آن چه مي تواند نام بسيج را ماندگار كند حضور در عرصه هاي علمي است گفت: وقتي اخلاص بسيج باعلم آموزي همراه باشد مي تواند جامعه را بسمت اخلاق گرايي و رعايت حال ديگران حركت دهد.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با بيان اينكه امروز آن چه مي تواند نام بسيج را ماندگار كند حضور در عرصه هاي علمي است گفت: وقتي اخلاص بسيج باعلم آموزي همراه باشد مي تواند جامعه را بسمت اخلاق گرايي و رعايت حال ديگران حركت دهد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، اشرف بروجردي رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران در نشست هم انديشي با فرماندهان بسيج نهاد رياست جمهوري و سازمان هاي مختلف ضمن خوش آمدگويي بيان كرد: با نگاهي به سابقه شكل گيري بسيج مي توان گفت، كشور در دوره اي با بحران شديدي از جهت حملات دشمن به مرزها مواجه بود. از طرفي ضرورت مقابله با اين بحران از جانب مردم احساس شد كه اين موضوع با عدم نظم و هماهنگي همراه بود. امام راحل درآن زمان در پيامي اعلام كردند كه كشوري با 40 ميليون جمعيت بايد 20 ميليون بسيجي داشته باشد.
او در ادامه گفت: حركتي كه اغاز شد حماسه هايي به وجود آورد كه در طول تاريخ اين كشور ماندگار خواهد شد. اين رويه همواره با ايثار، گذشت، فداكاري همراه است و همواره حركت به سوي رشد و تعالي در آن وجود دارد.
مشاور رئيس جمهوري به جمله امام(ره) اشاره كرد كه مي فرمايند بسيج لشگر مخلص خداست و ادامه داد: مردم ما هم هميشه اين نگاه را نسبت به بسيج داشته اند. اين جمله هم بدين معناست كه بسيج هميشه در انجام امور، رضاي خداوند را در نظر مي گيرد.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي اضافه كرد: اين ويژگي هايي كه در بسيج وجود داشت و دارد باعث شده تا هنوز ما آثار آن را شاهد باشيم. امروز مي بينيم هنوز بسيجياني به كشور باز مي گردند كه خون خود را تقديم كردند تا اين كشور و نظام اسلامي مان سربلند باشد.
بروجردي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: پس از جنگ هم ، همان بسيجيان خواستار دفاع از اقتدار و حضور ايران در جايگاه هاي رفيع جهاني بودند كه اين امر با حضور در بازسازي مناطق جنگي و سازندگي كشور محقق شد.
مشاور رئيس جمهوري در ادامه با بيان ينكه امروز آن چه مي تواند نام بسيج را ماندگار كند حضور در عرصه هاي علمي است گفت: وقتي اخلاص بسيج باعلم آموزي همراه باشد مي تواند جامعه را بسمت اخلاق گرايي و رعايت حال ديگران حركت دهد.
بروجردي يادآور شد: هم در قانون پنجم و ششم توسعه و هم در سند چشم اندازه به اين موضوع تاكيد شده كه ايران بايد برترين كشور منطقه در حوزه علم قرار گيرد و از لحاظ علمي حرف اول را بزنيم.
رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي تاكيد كرد: رساندن ايران به چنين جايگاهي نياز به همفكري و همدلي دارد.
او در ادامه با گرامي داشت هفته دفاع مقدس گفت: اين هفته فرصتي است تا نقش آفريني بسيج از حدود 37 سال پيش تا به امروز را ببينيم تا متوجه شويم كه ايثار به خودي خود يك واژه است اما در مقام عمل با از خودگذشتگي معنا پيدا مي كند.