بروجردی در دیدار با جانشین وزیر فرهنگ بلغارستان: لازمه پیشرفت سیاسی و اقتصادی، توسعه فرهنگی است

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۷/۴ - ۲۰:۳۰:۰
بروجردی در دیدار با جانشین وزیر فرهنگ بلغارستان: لازمه پیشرفت سیاسی و اقتصادی، توسعه فرهنگی است
اشرف بروجردي در ادامه ديدار هاي خود با مقامات بلغارستان، در دیدار با خانم تاتوآ، جانشین وزیر فرهنگ بلغارستان با تاکید بر اهمیت تعامل در جهان پرتنش امروز گفت: در باورهای دینی ما این نکته نهفته است که بايد با همه انسانها تعامل و همراهی داشت و برای رسیدن به اين امر بايد نقاط مشترک را یافت و از نقاط اختلافی عبور کرد.
اشرف بروجردي در ادامه ديدار هاي خود با مقامات بلغارستان، در دیدار با خانم تاتوآ، جانشین وزیر فرهنگ بلغارستان با تاکید بر اهمیت تعامل در جهان پرتنش امروز گفت: در باورهای دینی ما این نکته نهفته است که بايد با همه انسانها تعامل و همراهی داشت و برای رسیدن به اين امر بايد نقاط مشترک را یافت و از نقاط اختلافی عبور کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران، رئيس سازمان اسناد و كتابخانه ملي بيان كرد: امروز هم این نقاط مشترک می تواند در قالب مسائل معنوی و فرهنگي ظاهر شود؛ بنابراین تعمق در نقاط و ریشه مشترک، دو ملت ایران و بلغارستان را به شناخت عمیقتری از یکدیگر هدایت می کند.
بروجردی اضافه كرد: حوزه سیاست تابع قدرت و حوزه اقتصاد تابع شرایط جهانی است اما حوزه فرهنگ نمی تواند از زندگی مردم جدا شود؛ بنابراین اگر فرهنگ برای توسعه سیاسی و اقتصادی توسط هر ملتی استفاده شود آن ملت موفق می شود.
در ادامه مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران پیشنهاد برگزاری هفته فرهنگ دو کشور با توجه به هفتادمین سال روابط فرهنگی ایران و بلغارستان را فرصتی برای شناخت مردم دو کشور از فرهنگ یکدیگر ارائه كرد.
مشاور وزیر فرهنگ بلغارستان نیز در ادامه اين نشست گفت: به صورت سنتی روابط فرهنگی خوبی بین دو کشور حاکم است و تعامل شما با کتابخانه ملی نمونه ای از این روابط خوب است.